2016

Σήμερα, 31 χρόνια μετά και με πείρα τουλάχιστον μισού αιώνα, η ROLSO Ε. Σαββίδης & Σια Ο.Ε. παραμένει μία υγιής επιχείρηση, με ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα προσφέροντας με τα προϊόντα της την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και θωράκιση του χώρου σας.