1999

Το 1999 μεταφέρθηκε σε νέο ιδιόκτητο χώρο 4.000m² με έκταση οικοπέδων 10.000 m² στο βιομηχανικό πάρκο Αυλώνα Αττικής και αποκτά διακριτικό τίτλο ROLSO. Αναβαθμίζει τον μηχανολογικό της εξοπλισμό αγοράζοντας 2 νέες μονάδες παραγωγής ρολών και ένα σύγχρονο συγκρότημα ηλεκτροστατικής βαφής, αυξάνοντας την παραγωγή και την γκάμα των προϊόντων της.