2005

Το 2005 η εταιρεία πιστοποιεί τις υπηρεσίες της, παραγωγή και εμπορία ρολών ασφαλείας, με σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 : 2000.