2010

Το 2010 γίνεται επέκταση του εργοστασίου και ακόμα μία αναβάθμιση του μηχανολογικού της εξοπλισμού με νέα υπερσύγχρονα πλέον  συστήματα παραγωγής.